Nov 19 2011

Koliko ar ima m2?

Koliko ar ima m2?

Jedan ar ima 100 m2.
Ar je najčešće u upotrebi za merenje zemljišta i parcela.Možda će vas zanimati i:

Šta je cinizam?
Šta je deskripcija?
Šta je deseterac?
Koliko ari ima jedan hektar?
Koliko abeceda ima slova?
Kako napisati dobar seminarski rad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>