Nov 6 2011

Šta je depresijacija?

Šta je depresijacija?

Depresijacija (engl.depreciation) je obezvređenje novca. Valuta „nije cenjena“.
To je pad jedne valute u odnosu na drugu na deviznom tržištu.
Utiče na odnose razmene-uvoz i izvoz zemlje koja ima takvu valutu.
To je proces koji prethodi činu devalvacije.Možda će vas zanimati i:

Šta je affiliate marketing?
Šta je deficit?
Šta je deflacija?
Kako da dignem kredit?
Kako uštedeti struju?
Kako dobiti povišicu
Kako registrovati firmu
Kako postati preduzetnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>