Nov 18 2011

Šta je hardver?

Šta je hardver?

Hardver je zapravo sve ono što čini opipljivi deo računara. Glavna razlika izmedđu hardvera i sfotvera i jeste upravo u tome što se softver ne može opipati, nego se pomoću softvera upravlja hardverom.

U hardver spadaju: električni i elektronski delovi, mašinski sklopovi, kućišta itd. Hardver računarskog sistema sastoji se od:
centralne jedinice (centralni procesor + upravljačka jedinica + operativna memorija) i perifernih jedinica.Možda će vas zanimati i:

Šta je android?
Šta je daemon tools?
Šta je defragmentacija?
Reciklaža tonera i kertridža

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>