Posts Tagged deseterac

Nov 12 2011

Šta je deseterac?

Deseterac je stih od deset slogova.Koristi se u lirskoj i epskoj poeziji,
Kod lirskih pesama cezura (pauza) je posle 4. sloga , a kod epskih posle 6. sloga (nesimetrični deseterac).
Simetrični deseterac (5+5) ,gde je naglašen 5. i 10 slog je izrazito lirski, nema rimu, a u pisano pesništvo dolazi sa romantizmom:L.Kostić,Đ.Jakšić.