Posts Tagged devalvacija

Nov 14 2011

Šta je devalvacija?

Šta je devalvacija?

Devalvacija (engl.devaluation) je sniženje kursne vrednosti novca, s obziroma na vrednost zlata i vrednost drugih valuta. Ovo ozakonjuje postojeću inflaciju.
Dolazi do poskupljenja stranih proizvoda i domaćih usluga. Tako se povećava priliv deviza popravljajući stanje platnog bilansa.
U psihologiji označava prekomerno pridavanje negativnih osobina drugima i sebi.

Nov 6 2011

Šta je depresijacija?

Šta je depresijacija?

Depresijacija (engl.depreciation) je obezvređenje novca. Valuta „nije cenjena“.
To je pad jedne valute u odnosu na drugu na deviznom tržištu.
Utiče na odnose razmene-uvoz i izvoz zemlje koja ima takvu valutu.
To je proces koji prethodi činu devalvacije.