Posts Tagged špiritus

Oct 21 2011

Šta je etanol?

Volite da popijete pivo, a ne znate šta je etanol?

Etanol je organsko jedinjenje. Sastoji se od ugljenika, vodonika i jedne –OH grupe.

U narodu se etanol naziva špiritus ili čisti alkohol. Proizvodi se alkoholnim vrenjem šećera. Lako isparava, providan je, oštrog miriše i veoma je zapaljiv. Može da se upotrebljava kao gorivo, u medicini ili za proizvodnju alkoholnih pića. Pri konzumiranju alkohola dolazi do uticaja na ponašanje čoveka pa sapda u grupu psihoaktivnih supstanci.